Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 11f/13a en 11g/14 van de Leerplichtwet 1969.

Voor meer toelichting en/of richtlijnen zie onderstaande link:
https://deplanthof.nl/assets/uploads/sites/9/2021/10/TOELICHTING-verlof-aanvraag-gem-Dalfsen.1.pdf

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend verzameld en vastgelegd voor de beoordeling van uw aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Inleveren
Deze aanvraag moet u zo mogelijk acht weken van te voren indienen bij directeur van de school.

Bij te voegen stukken
Wij vragen u een werkgeversverklaring te overleggen wanneer u verzoek indient  voor verlof vanwege seizoensgebonden werk ouders/verzorgers (artikel 11 onder g Leerplichtwet 1969).

Informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de betrokken schooldirecteur of de leerplichtambtenaar van uw gemeente.