De belofte van ons als leden van het team van De Planthof klinkt als volgt:

Door Gods liefde voor ons, en onze liefde voor Hem, zien wij de eigenheid van kinderen.  We geven onderwijs vanuit plezier en positiviteit in een betekenisvolle leeromgeving.

Als team hebben we de volgende ambitie:

Op De Planthof;     → Geven wij betekenisvol en uitdagend onderwijs.
                                  → Ontdekken en ontwikkelen talenten samen met de leerlingen
                                  → Zie we leerlingen als geliefde kinderen van God.

 

Vanuit onze belofte en ambitie formuleren we onze visie op het onderwijs als volgt
‘Wij geloven in onderwijs waar leerlingen met plezier leren, uitgedaagd worden en leren hun ontwikkeling zelf mede vorm te geven. Daarbij worden ze begeleidt door leerkrachten die vanuit liefde, met passie en plezier het onderwijs inhoud geven en het dicht bij de leerlingen brengen. We beloven dat we leerlingen de juiste vaardigheden meegeven om als kind van God in de wereld van vandaag het verschil te maken.’ We willen iedere leerling met plezier laten leren en uitdaging geven.

Daarom passen we ons onderwijs aanbod, waar het mogelijk is, binnen de groep aan op de ontwikkeling van de leerlingen. Omdat leerlingen verschillende interesses en talenten hebben zorgen we door de week heen voor een gevarieerde manier van de verwerking van de lesstof. Dat geldt zowel voor de zaakvakken in de ochtend, als voor het thematisch werken in de middag. De leerling heeft hierin een belangrijke rol door mede-eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling. We leren leerlingen om te reflecteren op het eigen werk, om hulp in te schakelen wanneer dat nodig is en om zelfstandig te werken aan taken die binnen het vermogen van het kind liggen.