Elke leerling geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen leren. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de kinderen.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wij willen leren van en met ouders. Dit doen we vanuit vertrouwen in elkaar. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. Hierbij gebruiken wij elkaars professionaliteit, ervaring en deskundigheid.

Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van kinderen is goed voor hun ontwikkeling. Leerkrachten nemen daarin hun verantwoordelijkheid en bieden ruimte aan individuele en gezamenlijke ontwikkeling, geven aandacht aan talenten en dragen onze kernwaarden uit.