De liefde van Christus is wat ons ten diepste drijft en van waaruit we ons onderwijs invulling geven. Die liefde van Christus willen we ook aan anderen in onze omgeving laten zien. Zo maken wij het verschil. Hét verschil voor het kind en de samenleving van vandaag, hét verschil voor morgen!

Wij lezen in Zijn Woord en vertellen daaruit; wij bidden en zingen samen tot Gods eer. De liefde voor God, voor elkaar en anderen geven wij dagelijks praktisch vorm. We stimuleren kinderen te groeien in geloof als kind van God, door hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus te laten ontdekken en ervaren.

Dit is de basis van waaruit we werken. Als medewerkers van De Planthof putten we uit het woord van God als bron van Liefde. Dat heeft voor ons geresulteerd in een belofte die we als team hebben opgesteld:

Door Gods liefde voor ons, en onze liefde voor Hem, zien wij de eigenheid van kinderen.

Een ieder ís geliefd, of je nu een volwassene bent of een kind, de liefde maakt daar geen onderscheid in. Elk mens mag zich de liefde die begint bij onze Vader eigen maken. Met elkaar brengen we die liefde in praktijk in en om onze school.
Het maakt dat we erkennen dat we in een gebroken wereld leven. Hierin worden fouten gemaakt én mogen we elke keer ook weer opnieuw beginnen. Met die grondhouding is de basis gelegd voor ons onderwijs.