Leren gebeurd niet alleen vanuit een boek in het klaslokaal. Stil staan en bewust de omgeving in je opnemen en ontdekken wat je daar kan leren kan verrassend veel opleveren.

Zo kijken wij naar leren. We werken vanuit thema’s en brengen het onderwijs zo dicht bij de belevingswereld van onze leerlingen.  Door aan te sluiten bij de talenten van de leerlingen in de verwerking van het opdrachten doen we een beroep op hun passie en maken we met elkaar het leren tot een plezier.