Verlof

Wij verwelkomen dagelijks uw kind op onze school om onderwijs te geven. 
Het kan echter voorkomen dat u voor een dag of dagdeel verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren).
U kunt daarvoor een formulier hier downloaden. In dit formulier staat ook aangegeven
onder welke voorwaarden verlof kan worden gegeven.

We gaan er vanuit dat huisarts-, tandarts- en andere kort durende afspraken zoveel mogelijk buiten lestijd
worden afgesproken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verwachten we dat u de leerkracht daarvan tijdig
op de hoogte stelt. 

Voor meer informatie over verlof en leerplicht kunt u kijken op deze site's:

https://www.samendoenindalfsen.nl/is/onderwerpen-2/jeugd/onderwijs/schoolverlof

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen