TSO

Op De Planthof kunnen kinderen onder toezicht tussen de middag overblijven. Toegankelijkheid, betaalbaarheid en veiligheid zijn hiervoor sleutelwoorden die we belangrijk vinden. De TSO bestaat uit het brood eten onder leiding van een leerkracht en daarna (buiten) spelen. Van 12.15 – 12.45 uur zijn de leerlingen onder de hoede van de TSO. 

De beleving van de christelijke identiteit en het pedagogisch klimaat van de school lopen tijdens de TSO door, maar de TSO is beslist geen verlenging van de schooltijd. Het is juist de bedoeling dat kinderen tot rust komen om ‘s middags weer fris het programma op school te kunnen volgen.
Uitgangspunt is dat kinderen zich thuis en veilig voelen tijdens de TSO en er zijn mogelijkheden om te ontspannen. 

Om de middagpauze voor de leerlingen goed te laten verlopen, is er tijdens de TSO  één leerkracht aanwezig op het plein die eindverantwoordelijk is. Daarnaast wordt deze leerkracht ondersteunt door drie ouders die verspreid over het plein toezicht houden en spel stimuleren. Deze ouders zijn vrijwillig een half uur op het plein. Wij vragen ouders bij toerbeurt deze pleinwacht op zich te nemen. Ouders die niet in de gelegenheid zijn om deze pleinwacht mee te draaien, vragen wij vrijwillig een bijdrage te betalen die ten goede komt aan de leerlingen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 50,- bij één kind, € 65,- bij twee kinderen en € 75,- bij drie of meer kinderen. Ouders die in deze pleinwacht mee willen draaien worden ingeroosterd en ontvangen dit rooster per mail.

De pleinwacht vervult tijdens de TSO een actieve rol, om voor alle leerlingen een fijne en ontspannen pauze mogelijk te maken.