Schooltijden

Op De Planthof wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen in de middagpauze ook op school zijn.

Maandag, dinsdag en donderdag08.30 - 14.30 uur
Woensdag08.30 - 12.30 uur (groep 1 vrij)
Vrijdag08.30 - 12.15 uur (groep 1-4)
 08.30 - 14.30 uur (groep 5-8)
  

De leerlingen zijn welkom vanaf 8.15. Dan gaan onze deuren open. Alle leerlingen mogen zelf naar binnen komen of door de ouders naar binnen gebracht worden.
Na schooltijd kunnen de leerlingen door hun ouders op het plein worden opgehaald. Als een leerling door iemand anders opgehaald wordt dan zijn of haar eigen ouders kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.