Schoolplan

Iedere school is verplicht een schoolplan te ontwikkelen. Iedere vier jaar wordt het beleid in het schoolplan vastgesteld. Een schoolplan heeft de volgende vier functies.

  • Het is een kwaliteitsdocument waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de scholen binnen Florion vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk beleid werken aan de kwaliteit van de scholen.
  • Het is een document waarmee, samen met de schoolgids,  verantwoording aan de ouders afgelegd wordt.
  • Het is een document waarmee een wettelijk verplichte verantwoording aan de overheid, i.c. de inspectie, gegeven wordt.
  • Het is een planningsdocument voor schoolontwikkeling, voor de versterking van de gelijkgerichtheid en voor de verduidelijking van de visie.

Klik hier om het schoolplan te lezen. Het nieuwe schoolplan van 2020-2023 is in de maak. Wanneer deze af is zal deze ook via de site te downloaden zijn.