Schoolplan

Iedere school is verplicht een schoolplan te ontwikkelen. Iedere vier jaar wordt het beleid in het schoolplan vastgesteld. Een schoolplan heeft de volgende vier functies.

  • Het is een kwaliteitsdocument waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de scholen binnen Florion vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk beleid werken aan de kwaliteit van de scholen.
  • Het is een document waarmee, samen met de schoolgids,  verantwoording aan de ouders afgelegd wordt.
  • Het is een document waarmee een wettelijk verplichte verantwoording aan de overheid, i.c. de inspectie, gegeven wordt.
  • Het is een planningsdocument voor schoolontwikkeling, voor de versterking van de gelijkgerichtheid en voor de verduidelijking van de visie.

Klik hier om het schoolplan te lezen.