Identiteit


De Planthof is een gereformeerde school voor christelijk onderwijs, waarin de liefde voor God en de naaste centraal staat. Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen met hun unieke gaven en talenten. Met al hun verschillen zijn ze waardevolle kinderen voor God, voor ons en voor elkaar.

                                                                        waar je mag groeien!


Wij willen onze leerlingen helpen bij het groeien in een persoonlijke relatie met God, met elkaar en hun omgeving. Ouders hebben hierin de belangrijkste verantwoordelijkheid gekregen. Wij willen op school vanuit onze onderwijskundige taak daarbij aansluiten en proberen daarvoor een klimaat te scheppen waarin elk kind de liefde, uitdaging en veiligheid ontvangt die het nodig heeft.

Download hieronder het meest actuele identiteitsdocument: 

Identiteitsdocument Florion.pdf