IPC

Op 'de Planthof' wordt gewerkt volgens het onderwijsconcept IPC (International Primary Curriculum). Het concept heeft een focus op de creatieve- en zaakvakken en is internationaal gericht. Kinderen leren aan de hand van doelstellingen, zoeken verbanden tussen vakken en kijken naar het perspectief van mensen in andere landen. Dit gebeurt aan de hand van thema's en projecten met een duidelijk leerdoel voor elk vak. Het onderwijsconcept IPC wordt op scholen in meer dan 65 landen gebruikt.

Uitgangspunten van IPC zijn:

- meer aansluiting bij de belevingswereld van het kind;

- betere balans tussen hoofd, hart en handen;

- creƫren van een leerrijke leeromgeving;

- gebruik maken van meervoudige intelligentie;

- gebruik maken van samenwerkend leren.