BSO


Kindercentrum Bzzzonder verzorgt de buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Vanuit de veilige basis van het christelijke geloof wil Bzzzonder kinderen stimuleren en begeleiden in het ontwikkelen van hun bijzondere en kostbare eigenheid. 

Mocht u informatie willen hebben over kindercentrum Bzzzonder, dan verwijzen we u naar www.bzzzonder.nl. U kunt voor vragen ook terecht bij de directie.